Marti, 22.01.2019, 19:28
Salut Гость | RSS
Chiscareni
Acasa » Articole » Informatii publice

Inregistrarea casatoriei
Informaţii generale

Înregistrarea căsătoriei reprezintă procedura de întocmire la organul de stare civilă a actului de căsătorie, în baza declaraţiei de căsătorie, cu respectarea condiţiilor şi în termenele stabilite de legiuitor. Astfel, căsătoria se prezintă ca o uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale legii.Drepturile şi obligaţiile juridice reciproce ale soţilor iau naştere din data înregistrării căsătoriei la organele de stare civilă.Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţămîntul reciproc, neviciat, exprimat personal şi necondiţionat, al bărbatului şi femeii care se căsătoresc, precum şi atingerea de către ei a vîrstei matrimoniale: Vîrsta matrimonială minimă este de 18 ani.
Pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale, dar nu mai mult decît cu doi ani. Reducerea vîrstei matrimoniale va fi încuviinţată de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinţilor minorului.
Organul de stare civilă, în baza art. 15 din Codul familiei, este în drept de a refuza înregistrarea căsătoriei dacă constată că nu sînt îndeplinite cerinţele legislaţiei.
Atenţie!!! În conformitate cu prevederile art. 62 a Codului contravenţional, tăinuirea, la înregistrarea căsătoriei, a circumstanţelor care împiedică încheierea ei se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.
La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceşteia şi cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă cel puţin unul dintre ei nu cunoaşte limba în care are loc oficierea căsătoriei, precum şi în cazul în care una sau ambele persoane care se căsătoresc sînt surdomute, se va recurge la serviciile interpretului.
Încheierea căsătoriei cu persoane condamnate la privaţiune de libertate sau arestate are loc cu respectarea condiţiilor speciale. Căsătoria cu o persoană care îşi ispăşeşte pedeapsa administrativă va fi înregistrată după expirarea termenului sancţiunii aplicate.

Depunerea declaraţiei
Înregistrarea actului de căsătoriei are loc în baza declaraţiei de căsătorie (F-14CS).
Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi în formă scrisă la organul de stare civilă. Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin reprezentanţă sau la alt organ de stare civilă decît cel la care urmează a fi oficiată căsătoria.
În declaraţia de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimţămîntul viitorilor soţi de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.
Nu se permite încheierea căsătoriei între (constituie impedimente):
- persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
- rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
- adoptator şi adoptat;
- adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea grad inclusiv;
- curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
- persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
- persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
- persoane de acelaşi sex.
La momentul depunerii declaraţiei de căsătorie veţi completa o anexă în care veţi selecta serviciile de care doriţi să beneficiaţi la momentul înregistrării căsătoriei (F-14CS).

Locul adresării
Pentru depunerea declaraţiei de căsătorie vă puteţi adresa:
- la Oficiul stare civilă sau primăria localităţii în a căror rază teritorială domiciliază unul dintre viitorii soţi, părinţii acestora sau rudele apropiate (dacă cel puţin unul din soţi este orfan).
- la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova în cazul cînd viitorii soţi locuiesc peste hotarele ţării.

Actele prezentate
- declaraţie de căsătorie (F-14CS);
- anexă la declaraţie de căsătorie (F-14CS);
- actele de identitate a viitorii soţi;
- certificatele de naştere a viitorii soţi;
şi după caz:
- dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare;
- decizia autorităţii administraşiei publice locale, în cazul reducerea vîrstei matrimoniale conform art. 14 din Codul familiei.
La depunerea declaraţiei de căsătorie viitorii soţi vor primi o îndreptare pentru realizarea unui examen medical obligatoriu şi gratuit. Rezultatele examenului medical trebuie ulterior prezentate organului de stare civilă în vederea anexării la declaraţia de căsătorie.
La încheierea căsătoriei potrivit Legei taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 se va achita taxa de stat în sumă de 20 lei.

Modul de încheiere a căsătoriei
Încheierea căsătoriei se efectuiază în termen de o lună de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.
Pentru încheierea căsătoriei potrivit art. 12 din Codul familiei este stabilit termenul maxim de două luni de la data depunerii declaraţiei.
Termenul înregistrării căsătoriei, conform art. 12 din Codul familiei, poate fi redus, în acest sens viitorii soţi vor depune o cerere scrisă, anexînd actul prin care se confirmă motivul urgentării.
La dorinţa viitorilor soţi, oficierea căsătoriei poate fi efectuată contra plată:
- în mod solemn;
- în afara oficiului stare civilă;
- în afara programului de lucru şi în zile de odihnă.

Termenii şi costurile (în conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Oficiile stare civilă aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008)
1. Înregistrarea căsătoriei fără solemnitate, cu eliberarea certificatului: la data stabilită conform legii – gratuit
2. Soluţionarea cererii privind urgentarea înregistrării căsătoriei (în cazul existenţei unor motive suplimentare celor indicate în legislaţie):
25 zile - 1000 lei
15 zile - se aplică coeficientul 3
5 zile - se aplică coeficientul 5
24 ore - se aplică coeficientul 8
3. Prestarea serviciilor speciale la organizarea ceremoniilor de oficiere solemnă a căsătoriilor:
a) sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi felicitare la data stabilită conform legii - 100 lei;
b) sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi scenariu individual la data stabilită conform legii - 300 lei;
c) sala de solemnităţi, sală de banchet, însoţire muzicală şi scenariu individual la data stabilită conform legii - 500 lei.
4. Oficierea solemnă în afara programului de lucru şi în zile de odihnă: la data stabilită conform legii - 1000 lei
5. Asigurarea oficierii solemne a căsătoriei în afara oficiului stare civilă: la data stabilită conform legii - 1000 lei, cu excepţia cheltuielilor de transport.

Înregistrarea căsătoriei cu cetăţeni străini
În căzul încheierii căsătoriei, pe teritoriul Republicii Moldova, cu un cetăţean străin sau între cetăţenii străini, pe lîngă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesară prezentarea următoarelor:
1. paşaportul naţional a cetăţianului străin (în original) şi copiile xerox de pe anumite pagini (privind datele de identitate, viza de intrare-ieşire şi amprentele sigiliilor de trecere a hotarului aplicate de Serviciul de Grăniceri);
2. dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.
Actele trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba de stat.
Informaţia ce ţine de domeniul legalizării consulare poate fi oferită de către Departamentul afaceri consulare ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene adresa: str. Alexei Mateevici, 80, Chişinău MD2012, Republica Moldova Direcţia Vize şi Legalizarea Documentelor. Telefon:(+37322) 20-10-52 Fax:(+37322) 23-22-25.
Nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale următoarelor state: membre Comunităţii Statelor Independente, Letonia, Lituania, România, Republica Cehă, Republica Slovacă.
Pe teritoriul Republicii Moldova produc efecte juridice fără a fi supra-legalizate, apostilate şi traduse extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de către organele competente ale următoarelor state străine: Germania, Luxemburg, Slovenia, Belgia, Olanda, Croaţia, Spania, Portugalia, Macedonia, Franţa, Elveţia,Bosnia şi Herţegovina, Italia, Turcia, Serbia, Polonia, Muntenegru.
Categorie: Informatii publice | Adaugat: christmos (26.02.2010)
Vizionari: 1601 | Comentarii: 3 | Rang: 0.0/0
Total comentarii: 0
Имя *:
Email:
Cod *:
Meniu

Categorii de sectiune
Informatii publice [6]
Inregistreaza-te
Meteo
Video
Audio
Sondaj
Evalueaza site-ul
Total: 0
Statistica

On Line: 1
Vizitatori: 1
Membri: 0
Parteneri
  • Создать сайт
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты

  • Site-ul meu costa $78.
    Dar al tau?